دریاقلی

دریاقلی

رودی به نام بهمن شیر در کنار آبادان است در زمان حمله رژیم بعثی عراق" شخصی به نام دریا قلی یک انبار آهن غرازه نزدیکی آن رود داشت که شبها در آنجا میخوابید.یک شب متوجه شد عراقی ها روی رود پل زده اند و با نقشه ی قبلی با سه گروه وارد خاک ایران میشوند.او یک دوچرخه داشت بالافور با دوچرخه حرکت کردکه به سپاه آبادان اطلاع رسانی کنداما دشمن متوجه شد و به او تیر اندازی کرد گلوله به پای دریاقلی اصابت کرد اما او با تمام دردی که داشت با پای زخمی تا 4 صبح رکاب زد تا به سپاه آبادان رسید و گفت: برادران زود بروید که اگر دیر بجنبید آبادان محاصره میشود.

دریاقلی را به تهران فرستادند اما همان جا شهید میشود.فیلم او نیز ساخته شده است.

شعر از استادمحمد رضا ترکی که برای شهید دریاقلی سروده است:

آن سوی نخل ها پر از سرباز دشمن است              این شهر در محاصره شهر تو و من است

دشمن نفوذ کرده و این شهر بی پناه                   اینک به زیر چکمه ی ناپاک دشمن است

دریاقلی رکاب بزن یا علی بگو                          چشم انتظار همت تو دین و میهن است

ای مرد اهل درد بنازم به غیرتت                       این خانه ها هنوز پر از کودک و زن است

فردا اگر درنگ کنی کوچه های شهر                  میدان جنگ تن به تن و تانک با تن است

ازراه اگر بمانی رو روشن شود هوا                    تکلیف شهر خاطه های تو روشن است

دریاقلی رکاب بزن گرچه سهم تواز دیار               مشتی ترکش و یک مشت آهن است

دریاقلی به وسعت دریاست نام تو                     تاریخ در لفظ نام تو الکن است

هی مرد؟ازنفس افتاده ای مگر؟                      همپای مرگ کار تو امشب دویدن است

چون موجها به دامن ساحل نمیخزی                 دریایی و طریقت دریا تپیدن است

 

/ 0 نظر / 12 بازدید