امتحان میانترم درس مبانی مهندسی برق

امتحان میانترم درس مبانی مهندسی برق گروه یک مورخ یکشنبه 23 فروردین ماه 94 و

امتحان گروه دوم دوشبه 24 فروردین ماه از ساعت 14-16 برگزار میگردد

 لازم به ذکر است که دانشجویان هر گروه مربوطه  بایستی در ساعت کلاسی خود

جهت امتحان حاضر شوند.

موفق باشید

/ 1 نظر / 20 بازدید
Mohammad Reza Ghorbani

Salam OSTad Ozr MiKham Ke MozahemeTon Shodam MiKhaSTam BeGam Man Rooze EmTahane Madaar ManTeGhi FaramoSh Kardam Medad Ba Khodam Bebaram Ba KhoodKar AlamaT Zadam o GouYa EmTahan Kharab Shod Alan Nomram Ba Mian Termi Ke loTF Kardid o Dadid 6 Shode 7.68 KhaSTam AGe EmKaneSh Bood TaShrihi Ro KomaKi Konid Ke La AGhal 10 BeSham Man TalaShe Khodamo Karde Boodam Bara EmTahan Ama Ba KhodKare Khodam ... Bazam Ozr MiKham Ke Mozahem Shodam Mohammad Reza Ghorbani 935301078 IT