حاج محمد ابراهیم محمود وند

حاج محمدابراهیم محمود وند

و اما او...

ریشه در مبارزات علیه طاغوت داشت محکم بود و با اراده

اهل جهرم است شهری که صدها جوان را تقدیم به قداست این مرزو بوم کرد. جنگ شد ! رفت تا به فرمان امامش عمل کند.

سال 67 در عملیات بیت المقدس 4 در منطقه دربندی با اصابت یک بمب شیمیایی مجروح شد.

خاریم ولی وصل گل یار شدیم

                                   سنگیم ولی تکه الماس شدیم

                                                       ما از روز ازل غلامعباسشدیم

از روزهای مجروحیت خود میگفت و قطع امید پزشکان. از آن روزها که حتی پرستاران حاضر به عوض کردن باندهایش نبودند و او را در راهروی بیمارستان رها کرده بودند آخر آنها میگفتند:عامل خردل مشکل ساز میشود.

تااینکه به لطف خدا کم کم بهتر شد اما هم دوچشمش را از دست داد و هم پایش را...

دل از همرهان وا مانده ای عشق       وازین کاروان جا مانده ای عشق

چه سازم چاره درد جدایی                دلم بسیار تنها مانده ای عشق

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید