ماه رمضان

 شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی

والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ....

ترجمه:

ماه رمضان

ماهی که در آن نازل شده قرآن

(فرآنی که) هدایت است برای مردم وبیان کننده هدایت است و فرقان

(جدا کننده حق از باطل)

پس هریک از شما (در)ماه رمضان "شاهد" بود (مسافر نبود)پس باید

 روزه بگیرد....

 

/ 0 نظر / 11 بازدید