نیمه ی شعبان

فرض کن حضرت مهدی عج ظهور کرده باشه...

ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی؟

باطنت هست پسندیده ی صاحب نظری؟

 

خانه ات لایق او هست که مهمان گردد؟

لقمه ات در خور او هست که نزدش ببری؟

 

پول بی شبهه و سالم ز همه اموالت!

داری آنقدر که یک هدیه ی ناچیز برایش بخری؟

 

حاضری گوشی همرا تو را چک بکند؟

با چنین شرط که در حافظه دستی نبری؟

 

واقفی بر عمل خویش تو بیش از دگران؟

میتوان گفت تو را شیعه ی اثنی عشری؟

 

السلام علیک یا صاحب عصر و الزمان/یا مهدی ادرکنیَ

/ 0 نظر / 13 بازدید